Tuina

Tuina

Tuina

Tuina, ook wel Chinese massage, is evenals acupunctuur een eeuwenoude geneeswijze uit de Chinese cultuur. In manuscripten opgegraven in Mawangdui werd al gesproken over Tuina. Tuina betekent letterlijk duwen (Tui) en grijpen (Na) oftewel AnMo (duwen/grijpen).  Naar verluid is Tuina ontstaan uit de ‘grepen’ en ‘technieken’ die een paar duizend jaar geleden werden toegepast na de zoektochten naar voedsel, om het daarbij opgelopen letsel te verzachten. Bij de ontwikkeling van Tuina door de eeuwen heen heeft elke dynastie wel zijn stempel gedrukt en steeds opnieuw werd Tuina naar een hoger en meer gespecialiseerd niveau getild. Het gebruik van zalf, het verbeteren en ontwikkelen van behandeltechnieken, de ontwikkeling van Tuina-massage, het ontstaan van Tuina voor kinderen. Vooral sinds het bestaan van de Volkrepubliek China wordt er veel meer waarde gehecht aan Tuina en de mogelijkheden ervan, en wordt er ook serieus onderzoek verricht. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat Tuina is, zoals het vandaag de dag behoort te worden toegepast.

Bij Tuina wordt middels het uitvoeren van diverse ‘duw’- en ‘grijp’-technieken het lichaam dusdanig gemanipuleerd dat klachten afnemen en zelfs kunnen verdwijnen. Ook bij Tuina wordt er gewerkt volgens de Chinese gedachtegang, dat ziekte ontstaat als gevolg van een disbalans tussen Yin en Yang. Doel bij een Tuinabehandeling is dan ook deze balans te herstellen c.q. te waarborgen. Door de Qi en Xue-stroom te optimaliseren, en daarmee gelijktijdig de onderliggende energieproblemen aan te pakken, zodat Qi en Xue ongehinderd kunnen stromen, de meridianen en organen worden geharmoniseerd en gereguleerd, wordt het ontstaan van ziekte tegengegaan, zowel lichamelijk als geestelijk.
Tuina kan daarom ook preventief worden ingezet, hoe beter de Qi en Xue-stroom namelijk is, en hoe beter dus het evenwicht tussen Yin en Yang gehandhaafd wordt, des te minder kans op het ontstaan van disbalansen.

Hoewel een Tuinabehandeling ontspannend kan zijn, iets wat vandaag de dag geen overbodige luxe is: geestelijke rust…. is dit niet per definitie een ontspannende massage. Afhankelijk van de aan de klacht(en) ten grondslag liggende energieproblemen kan Tuina ook gevoelig en zelfs pijnlijk zijn, mede afhankelijk van iemands pijngrens natuurlijk, en de toe te passen technieken.

Bij Tuina kan gebruik gemaakt worden van enkele tientallen, de meest toegepaste, technieken. Alle Tuinatechnieken zijn bedoeld om de energiestroom in het lichaam, en daarmee samenhangend de geest, te optimaliseren.
Toch heeft elke techniek zijn eigen unieke werking. Zo heeft de ene techniek meer invloed op gewrichten, bijvoorbeeld Play the Ball, en een andere techniek weer meer op de spierspanning, zoals bijvoorbeeld Bo Fa.
Weer andere technieken werken direct op het hoofd, zoals Fen Yin Yang en Open Heaven Door. Deze laatste zijn dus zeer belangrijk bij o.a. depressiviteit.

Bij Tuina kan men met of zonder tussenstof, een goede kwaliteit olie al dan niet met daaraan toegevoegde etherische olie, werken.

Yin Yang

Yin Yang

Tuina kan worden toegepast in combinatie met acupunctuur of op zichzelf staand. Evenals acupunctuur en de andere natuurlijke geneeswijzen is ook Tuina niet bedoeld om andere behandelmethoden uit te sluiten, maar is Tuina zeer geschikt om de reguliere behandelmethoden te ondersteunen of zelfs te versterken. Zoals bij elke Chinese geneeswijze kan ook bij Tuina, de onderliggende disbalans, die ten grondslag ligt aan de klacht(en), aangepakt worden. Zo worden niet alleen de symptomen bestreden, maar wordt ook de bron aangepakt waardoor de klacht heeft kunnen ontstaan.
Bij Tuina wordt net als bij acupunctuur gewerkt met de meridianen en acupunctuurpunten.
Tuina is voor iedereen geschikt, van jong tot oud. Verder is Tuina ideaal om in te zetten bij mensen die wel behandeld willen worden volgens de Chinese geneeswijzen, maar bang zijn voor naalden.

Vooraf aan een Tuina-behandeling wordt, net als bij acupunctuur, een anamnese afgenomen, geïntegreerd daarin zijn tong- en polsdiagnose. Aan de hand daarvan wordt een diagnose gesteld en gekeken welke meridianen en ZangFu behandeld moeten worden en welke Tuina-technieken hiervoor gebruikt worden.

Hand- en voetmassage

Doordat alle meridianen op handen en voeten beginnen of eindigen, kan men middels het behandelen ervan toch invloed uitoefenen op alle vormen van Qi in het gehele lichaam. Wanneer het behandeltraject zoetjes aan moet worden opgebouwd in verband met de ernst van de klacht, kan men er zelfs voor kiezen te beginnen met een hand- of voetmassage, want reflexmatig gezien wordt tòch het gehele lichaam behandeld. Deze hand- en voetmassage kunnen gecombineerd worden uitgevoerd, maar kunnen, zoals gezegd, ook los van elkaar worden uitgevoerd.
Een voetmassage of een aparte handmassage is ook ideaal om een acupunctuurbehandeling mee af te sluiten en nog dat ‘beetje’ extra mee te geven.

Anti-Stress-behandeling

De Anti-Stress-behandeling is, zoals de naam al zegt bedoeld om stress tegen te gaan. Aangezien ook stress uiteindelijk allerlei klachten kan veroorzaken is dit een behandeling bij uitstek om aanwezige stress te doen afnemen, zodat het geen ziekmaker kan zijn, of om te voorkomen, dus preventief, dat stress zich kan ophopen binnen iemands Qi en zodoende een voedingsbodem kan creëren voor het ontstaan van klachten.
Tijdens zulke Anti-Stress-behandeling worden rug, hoofd, armen, onderbenen en voeten behandeld, wat betekent dat het gehele meridianennetwerk wordt behandeld om de Qi zo harmonieus mogelijk te kunnen laten stromen, waardoor de balans tussen Yin en Yang zo veel mogelijk behouden kan worden.

Bent u klaar om uw eerste stap te zetten, of wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier of bel naar (0492) 368 087

  • Logo KAB
  • Logo RBCZ
  • Logo SCAG
  • Logo VNRT
  • Logo Zhong