Acupunctuur

Acupunctuur in onze praktijkAcupunctuur is de meest bekende van de natuurlijke geneeswijzen afkomstig uit China. In China wordt deze behandelmethode al enkele duizenden jaren toegepast.
De kern van acupunctuur, en de andere Chinese geneeswijzen, is dat alles kan worden verdeeld in Yin en Yang. Dit geldt ook voor de mens. Het lichaam is Yin ten opzichte van de geest die Yang is, samen vormen zij een niet te scheiden geheel. Zijn Yin en Yang binnen die eenheid in balans dan is er homeostase en is men gezond. Raakt deze balans verstoord, dan kunnen er dus klachten ontstaan, welke zich lichamelijk  en/of geestelijk kunnen uiten. Een onderscheid wat binnen de Chinese geneeswijzen niet wordt gemaakt, omdat ze samen een holistisch geheel vormen.
De balans tussen Yin en Yang is daarmee de sleutel tot gezondheid!

Binnen deze dynamische relatie tussen Yin en Yang bestaat alles uit Qi. Ons lichaam is Qi, de zuurstof die we inademen is Qi. De aarde is Qi en de hemel is Qi. Alles is een uiting van Qi…

Kan de Qi in het lichaam vrij blijven stromen en daarmee de dynamische werking tussen Yin en Yang onverstoord doorgang vinden dan is er balans. Ontstaan er blokkades dan is dit reden voor het ontstaan van klachten.
Met acupunctuur, waarbij dunne naalden worden geprikt in de acupunctuurpunten, waarvan de meeste zijn gelegen op de hoofdmeridianen, wordt invloed uitgeoefend op de Qi-stroom van het lichaam met als doel deze zo optimaal mogelijk te laten stromen.

Acupunctuur kan als op zichzelf staande behandelwijze worden toegepast, maar ook ter ondersteuning van een reguliere behandelmethode.
Het mooie en bijzondere van acupunctuur is dat niet alleen de symptomen worden aangepakt, maar ook het onderliggende patroon dat de klacht(en) veroorzaakt.
Bovendien is acupunctuur goed te gebruiken bij zwangerschap, omdat het een niet toxische behandelwijze is.

Voorafgaand aan de eerste acupunctuurbehandeling wordt een anamnese afgenomen, wordt de tong bekeken en worden de polsen gevoeld. Aan de hand hiervan wordt het behandelproces opgestart. Bij vervolgbehandelingen wordt gekeken hoe de tussenliggende periode is verlopen en worden opnieuw de tong bekeken en de polsen gevoeld om zodoende te bepalen hoe het behandelproces moet worden bijgestuurd.

Ook bij acupunctuur geldt, dat het aantal behandelingen afhankelijk is van de ernst en de duur van de klacht(en)

Bent u klaar om uw eerste stap te zetten, of wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier of bel naar (0492) 368 087

  • Logo KAB
  • Logo RBCZ
  • Logo SCAG
  • Logo VNRT
  • Logo Zhong